24 ur na dan

SOS telefon

SOS TELEFON je namenjen vsem, ki potrebujete pomoč, podporo, informacije o katerikoli vrsti in obliki nasilja, oblikah pomoči, vaših pravicah in dolžnostih institucij. Na voljo smo vam za svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami. Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zaupnost svetovanja smo dolžni prekiniti in ne glede na načelo zaupnosti takoj obvestiti pristojne institucije v primeru: da oseba ogroža svoje življenje ali življenje druge osebe, da je žrtev nasilja otrok, starejša oseba, invalidna oseba ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase.

Svetovanje nudimo tudi po elektronski pošti: sostelefon@drustvo-sos.si. Odgovor na vašo e-pošto vam bomo poslali v treh delovnih dneh.

PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE IN PODPORA

Nudimo brezplačno individualno psihosocialno svetovanje, pomoč psihoterapevtke, socialno zagovorništvo, spremstvo na institucije in možnost vključitve v podporno skupino. Vključijo se lahko ženske in otroci, ki doživljajo, ali so v preteklosti doživljali nasilje v družini in/ali spolno zlorabo.

chat

Pogovor in obisk sta popolnoma varna in zasebna. Ne beležimo vaših osebnih podatkov, zato nam lahko zaupate. Z nami lahko klepetate vsak torek od 8.00 do 16.00. Do Chata dostopate s klikom na ikono v spodnjem desnem kotu spletne strani.

ZATOČIŠČE

Zatočišče ali varna hiša je varen prostor, v katerega se lahko ženske z otroki umaknete pred nasiljem. Ob podpori svetovalk si lahko na novo uredite življenje.

Če ste doma ogroženi zaradi nasilja, pokličite na SOS TELEFON, in se dogovorite za uvodni razgovor za sprejem v eno od naših Zatočišč.

svetovanje kriminalistke in pravnice

Svetovanje kriminalistke ali pravnice o vprašanjih povezanih s postopki v primerih nasilja v družini in intimnopartnerskih odnosih. Svetovanja potekajo na telefonski številki 080 11 55 po vnaprejšnjem
dogovoru.

Svetovalnica za priseljenke

Na Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja smo s 1. 1. 2023 odprle Svetovalno pisarno za priseljenke – žrtve nasilja. Namen Svetovalnice je nadgraditi obstoječe programe za žrtve nasilja z bolj dostopnimi, dosegljivimi in razpoložljivimi storitvami za najbolj prikrajšane skupine žensk in otrok, žrtev nasilja, ter tako prispevati k zmanjšanju pojavnosti nasilja v družini in nasilja zaradi spola kot eno izmed najpogostejših kršitev človekovih pravic in oblike diskriminacije na podlagi spola. Vse storitve svetovalnice so brezplačne.

Za uporabnice/uporabnike je svetovalnica dosegljiva:

 • ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 15. ure,
 • ob torkih od 14. do 20. ure.

Za strokovne delavke/delavce je svetovalnica dosegljiva:

 • ob četrtkih od 9. do 15. ure.
Svetovalnica je namenjena ženskam in otrokom – žrtvam nasilja, predvsem priseljenkam iz tretjih držav, ki v RS prebivajo na podlagi začasnega ali stalnega dovoljenja, enotnega delovnega dovoljenja, študentkam tujkam, begunkam, prosilkam za azil in ostalim prikrajšanim skupinam, ki jih nasilje na podlagi spola še posebej ogroža ter strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z njimi.
 • Individualno psihosocialno svetovanje najbolj prikrajšanim skupinam žensk in otrok, žrtvam nasilja.
 • Svetovanje v tujih jezikih (albanskem, angleškem, bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku) za ženske in otroke, žrtve nasilja, iz najbolj prikrajšanih skupin.
 • Zagovorništvo in spremstvo najbolj prikrajšanim skupinam žensk, žrtev nasilja, v upravnih postopkih pred institucijami.
 • Pravno svetovanje in usmerjanje najbolj prikrajšanih skupin žensk, žrtev nasilja, v postopkih v zvezi z urejanjem statusa po razvezi zakonske ali zunajzakonske skupnosti zaradi nasilja v družini.
 • Svetovanje strokovnim delavkam/cem, ki se pri svojem delu srečujejo z ženskami in otroki, priseljenkami – žrtvami nasilja z ali brez urejenega statusa v RS.
 • Vključevanje kulturnih mediatork.
 • Delavnice za informiranje in ozaveščanje najbolj prikrajšanih skupin žensk in otrok.
 • Delavnice za razvijanje socialnih in osebnostnih kompetenc za najbolj prikrajšane skupine žensk, žrtev nasilja.

svetovanje po e-pošti

Po e-pošti nam lahko posredujete prijavo nasilja. Na nas se lahko obrnete po krajše informacije o nasilju ter oblikah pomoči za izhod iz nasilja.

Odgovor na vašo e-pošto vam bomo poslali v treh delovnih dneh.