TO SMO MI

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – žrtve nasilja

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja pomaga ljudem, ki doživljajo nasilje, na poti iz njega. Stopite v stik z nami, saj si vsi zaslužimo živeti varno in v miru.

OSEBNA IZKAZNICA

Polni naziv: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Skrajšani naziv: Društvo SOS telefon

Naslov: p. p. 2726, 1001 Ljubljana

Telefon: 01 544 35 13

E-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si

Spletna stran: https://drustvo-sos.si/

Davčna št.: 61109894

Matična št.: 5457556

Transakcijski račun: IBAN: SI56020120051014593, Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana

Šifra dejavnosti: 88.991 dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

Društvo zastopa: predsednica

RAZMERJE MED PLAČAMI

Razmerje med najvišjo in najnižjo osnovno bruto plačo na Društvu SOS telefon znaša 1:1,17.

IMAMO STATUS

 • nevladne, neprofitne organizacije;
 • humanitarne organizacije;
 • društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva;
 • društva, ki deluje v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških.

TRANSPARENTNOST DELOVANJA

NAŠE POSLANSTVO

Nuditi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, zaščito in podporo ter izobraževati in ozaveščati javnosti o ničelni toleranci do nasilja.

Naša strokovna izhodišča

Osnovna izhodišča dejavnosti društva so:

 • teorija in praksa feminističnega socialnega dela na področju dela z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja;
 • solidarnost in podpora žensk ženskam;
 • razvijanje strokovnega prostovoljnega dela;
 • nasilje nad ženskami, čeprav do njega večinoma prihaja v družini in drugih medosebnih odnosih, ni osebni, temveč družbeni problem, ki korenini v neenaki porazdelitvi moči med spoloma;
 • dolžnost vseh je preprečevati nasilje in delovati v smeri povečevanja varnosti žrtev;
 • za nasilje je vedno odgovorna izključno oseba, ki nasilje povzroča;
 • nasilje je naučeno vedenje; nasilni odziv in vedenje izberemo. Vsak se lahko nauči nenasilne komunikacije.

Imamo bogato zgodovino