Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v družini ali intimnopartnerskih odnosih, ponuja podporo na poti iz nasilja. Delovanje Društva zajema SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 080 11 55, svetovanje po chatu in elektronski pošti na sostelefon@drustvo-sos.si, dve zatočišči, kamor se ženske in otroci – žrtve nasilja lahko umaknejo pred nasiljem, program individualne psihosocialne in psihološke pomoči za ženske in otroke – žrtve nasilja in spolnih zlorab ter online podporne skupine.

Vsi programi so verificirani, evalvirani in v skladu s strokovnimi standardi. Financirani smo s strani MDDSZ, Mestne Občine Ljubljana, Fundacije FIHO, Mestne občine Celje. Sredstva pridobivamo tudi z donacijami..

V letu 2021 smo v programu SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, opravili 3462 svetovanj. Razširili smo program in poskrbeli, da smo dostopni in dosegljivi našim uporabnicam in uporabnikom 24 ur na dan, vse dni v letu v različnih jezikih in skozi različne kanale za komunikacijo.

V Zatočiščih smo nudili pomoč in varno namestitev 109 uporabnicam in uporabnikom.

V programu Psihosocialna in psihološka pomoč je bilo vključenih 122 uporabnic in uporabnikov.

Skupaj smo v okviru naših programov dosegli 3693 uporabnic in uporabnikov.

Tako kot vsako leto smo Izvedli velike akcije ozaveščanja »Kratice« in »Koraki«. Izvedli smo dve okrogli mizi in ozaveščali strokovno javnost, sodelovali na predstavitvah, posvetih, izobraževanjih strokovnjakov in izvedli številne delavnice. V okviru našega poslanstva smo sodelovali tudi pri pripravi zakonodaje in doseganje evropskih standardov v zvezi z obravnavo kaznivega dejanja posilstva.

Leto 2021 je bilo zelo zahtevno leto, tako zaradi epidemioloških razmer kot tudi zaradi sprejetih ukrepov in posledic, ki so jih imeli na povečanje nasilnih vedenj v družinskem krogu. Ves čas smo delali, spremljali razmere in se prilagajali potrebam uporabnic in uporabnikov.

Vse delo je opravila majhna ekipa, 18 zaposlenih in 52 prostovoljk z veliko entuziazma od katerih 2/3 izpolnjujejo pogoj 69. čl. Zakona o socialnem varstvu, za zaposlitev strokovnih delavcev na področju socialnega varstva.

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki

V njeni koži

05. 12. 2023|Izjave za javnost|

Dragi bralec, draga bralka, pred vama je knjiga, ki združuje 23 zgodb žensk različnih starosti, različnih socialnih in družbenih [...]