Svetujemo, da se za vse informacije o varnem odhodu obrnete na našo 24-urno brezplačno linijo SOS telefon (080 11 55), na najbližji center za socialno delo ali katerokoli organizacijo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja (seznam najdete na povezavi https://www.varuh-rs.si/kaj-delamo/koristni-naslovi-in-informacije/nevladne-organizacije/nasilje-v-druzini/).

Če je le mogoče, ohranite stike z osebami, ki jim zaupate. Pri sebi imejte vedno napolnjen telefon z dostopom do hitrega klicanja policije na številko 113.