V programih društva spoštujemo zasebnost uporabnic in smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov. Zato delujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in  Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.